Background Image

ZUŠ Ilava na návšteve v Klimkoviciach + „zlato“ a „striebro“ pre ilavské hudobníčky

Žiaci Základnej umeleckej školy opäť v Klimkoviciach krásne reprezentovali svoju školu i mesto Ilava. V piatok 13. mája 2016 sme uskutočnili spoločný koncert s družobnou Základnou umeleckou školou z Klimkovíc v koncertnej sále ich školy. Našu dlhoročnú spoluprácu podporil svojou prítomnosťou aj primátor Mesta Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák. Na koncerte odzneli krásne hudobné komorné a sólové čísla žiakov oboch škôl. Príjemným osviežením bolo vystúpenie klimkovických tanečníc. Koncert mal vysokú umeleckú úroveň a krásnu atmosféru vďaka publiku, ktoré veľkým potleskom odmenilo všetky výkony účinkujúcich. Základná umelecká škola v Klimkoviciach nemá výtvarný odbor, preto sa pán riaditeľ ZUŠ Klimkovice Mgr. Pavel Béreš potešil, keď sme sa dohodli na výstave výtvarných prác našich žiakov v ich meste. Veríme, že sa nám výstavu podarí uskutočniť v priebehu nasledujúceho roka. Zároveň sa budeme tešiť na spoločný koncert našich škôl, ktorý by sme radi urobili u nás v Ilave a dúfame, že naša dobrá spolupráca bude pokračovať i v nasledujúcich rokoch.

 

Pekným úspechom sa môžu pochváliť klaviristka Romanka Cedzová a huslistka Sárka Kuniaková, ktoré sa počas mája zúčastnili súťaží v hre na klavíri (Piano v modernom rytme – Bojnice) a v hre na husliach (Klobucké husličky – Valašské Klobouky, ČR). Obom sa darilo, o čom svedčí ich umiestnenie v „zlatých“ pásmach. Rovnako krásne je „strieborné“ ocenenie huslistky Majky Novosadovej na Medzinárodnej súťažnej prehliadke J. Beliczaya (Komárno) v sólovej husľovej hre. Mladým nádejným hudobníčkam blahoželáme a prajeme aj do budúcna veľa krásnych tónov. Poďakovanie za ich prípravu patrí tiež triednym učiteľkám Jarmile Piškovej (klavír) a Kristíne Hlistovej (husle).