Background Image

Čo my v tej ZUŠ-ke vlastne robíme...?

Táto otázka zaznieva v poslednom čase pomerne často. Keď k tomu prirátame, že sa blíži koniec školského roka a začína sa zúročovať celoročné úsilie a snaha všetkých zúčastnených (učiteľov, žiakov, a našťastie v mnohých prípadoch aj rodičov či priateľov školy...), vyšlo nám, že by nebolo zlé sa trocha za sebou obzrieť a zrekapitulovať, čo všetko sme zažili. V prírode všetko ešte len rastie a kvitne, pre každú školu je však paradoxne práve teraz obdobie „zberu úrody“. Za posledný čas sa u nás urodilo toto:

HUDOBNÝ ODBOR

K pekným úspechom možno zaradiť umiestnenia žiačok speváckej triedy pani učiteľky Bc. Nikoly Matejkovej, ktoré veľmi pekne reprezentovali školu aj mesto Ilava. Barborka Barteková sa umiestnila v striebornom pásme celoslovenskej súťaže „Pink Song“ vo Zvolene (súťaž v klasickom speve). Sárka Kuniaková si na XV. ročníku súťaže v speve ľudovej piesne „Pieseň Lýdie Fajtovej“ v Trenčíne vyspievala krásne druhé miesto a Karolínka Koleková a Elenka Vaňová sa takisto nestratili a priniesli ocenenie v striebornom pásme celoslovenskej súťaži v speve populárnej piesne „Bojnická perla“. Ak sa k oceneniam prirátajú aj povzbudivé slová predsedu poroty súťaže vo folklórnej piesni Samka Dudíka, či predsedu poroty súťaže v populárnej piesni Sveťa Malachovského, tak sa naozaj nie je za čo hanbiť.

Klavírne oddelenie má takisto na svojom „konte“ pekné oceneniaJakubko Janco z triedy pani učiteľky Moniky Bagínovej, DiS. art. a Elenka Vaňová z triedy pani učiteľky Violy Winklerovej, DiS. art. vyrazili na „súťažné turné“: merali svoje sily taktiež s rovesníkmi z celého Slovenska, a to hneď v dvoch klavírnych súťažiach: „Schneiderova Trnava“ a „Banskoštiavnické kladivká“, kde obaja získali po dve bronzové pásma. Ešte ich čaká tretia klavírna súťaž - „Piano v modernom rytme“ v Bojniciach, tak im držíme palce.

Pochvala patrí aj saxofonistovi Andrejovi Kubecovi z triedy pani učiteľky Eleny Vaňovej, DiS. art., ktorý získal čestné uznanie na Medzinárodnej interpretačnej súťaži v slovenskej hudobnej tvorbe v Rajci. Povzbudivou správou sú tiež krásne strieborné pásma akordeonistky Romanky Cedzovej z triedy pána učiteľa Ladislava Vaňa, ktoré priviezla z Akordeónového festivalu v Kysuckom Novom Meste a z celoslovenskej Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v Kremnici.

Všetkým spomenutým triednym učiteľom, aj korepetítorom, ktorí súťažiacim žiakom zabezpečujú hudobný sprievod na súťažiach, patrí veľké poďakovanie.

TANEČNÝ ODBOR

Tanečníčky Kristína Ježová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalúsová, Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková a Weina Yan z triedy pani učiteľky Evy Tóthovej – to by neboli oni, aby sa znova „netrajdali“ po všetkých možných kútoch... Najskôr získali umiestnenie na 2. a 4. mieste krajskom kole tanečnej súťaže „Pohyb bez bariér“ v Žiline, odkiaľ postúpili do celoslovenského kola v Bratislave. Keď dostali štartovaciu listinu, odchádzali s rešpektom – po minulom roku vedeli, kto je aký súper. Útešné slová, že nikde sa nepíše, že musia vždy všade vyhrať, zobrali doslovne – nevyhrali a priniesli 2. miesto. Spolu s ním získali naviac možnosť postupu do ďalších kôl v Ostrave a v rakúskom Grazi. Je tu síce riziko, že vekové pravidlá v zahraničných kolách, ktoré sú prísnejšie ako slovenské, im neumožnia účasť, ale je veľmi povzbudivé, že vôbec nastala taká možnosť.

No a úplne najčerstvejšou správou sú dva poháre z celoslovenskej tanečnej súťaže v Žiline s názvom „Umenie v pohybe“. Dievčatá a mládenec (!) Nikola Králiková, Benjamín Behan, Klára Galová, Simona Majerechová, Chiara Selma Kelič, Natália Tóthova získali 3. miesto s choreografiou „Zimné radovánky“ a staršie dievčatá (viď začiatok odstavca) s choreografiou „Za zvukov noci“ doplnili sériu umiestnení o 1. miesto.

VÝTVARNÝ ODBOR

Tu sa väčšinu výsledkov súťaží ešte len dozvieme, ale aj tak sa doteraz vo výtvarnom odbore podarili krásne veci: sedem žiakov pani učiteľky Mgr. art. Martiny Paljeskovej Piškovej úspešne absolvovalo talentové skúšky na stredné umelecké školy. Rovnako pekným výsledkom je tiež postup prác žiakov Sáry Štefancovej, Davida Gaža, Laury Benešovej, Emy Vavríkovej, Romany Adamcovej, Bibiany Buranskej aKarolíny Kolekovej do celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. A výtvarníci už tiež mieria do zahraničia - výtvarná práca žiačky Katky Majerníkovej z triedy pani učiteľky Mgr. Zdenky Cíbikovej získala ocenenie na celoslovenskej súťaži „Folklórne tradície môjho kraja“. V rámci putovnej výstavy ocenených prác si ju budú môcť pozrieť aj v španielskom Madride.

K pekným výsledkom treba tiež pripočítať mnohé koncerty, výstavy, exkurzie, workshopy, a potom už len neviditeľnú dennodennú mravenčiu prácu. Za všetkým vždy stojí veľa prípravy, trpezlivosti, dôslednosti, nadšenia pre vec, neraz aj pevných nervov, ale najmä viery učiteľov v schopnosti a šikovnosť svojich žiakov. Častokrát je učiteľ ten, ktorý vidí v predstihu trocha ďalej a dokáže rozpoznať potenciál, ktorý má šancu na rozvoj. Či sa tak naozaj stane, záleží potom na samotnom žiakovi, a úplne zásadne na rodičovi – od neho totiž závisí, či sa rozhodne vytvoriť na to podmienky a dlhodobo ustojí rôzne „prívalové vlny“. Lenže - keď vám potom mladý 12-13 - ročný človek sám od seba povie, že toto je preňho to pravé, čo chce robiť, robí to rád a vie si to predstaviť ako svoju životnú cestu – no neurobte to...

Na záver pár slov od Jana Wericha: „Umenie je ako slnko, ktoré sa tiež nikomu nevtiera. Keď zatiahnete záclony a zavriete okenice, tak vám slnko do bytu síce nelezie, lenže je to vaša chyba, pane, že chcete žiť potme.“ Úprimne želáme všetkým veľa slnka.

Etiketa podľa návrhu našej žiačky

Len nedávno sme sa zapojili do zaujímavej tvorivej súťaže – úlohy pre našich mladších žiakov výtvarného odboru ZUŠ. Spoločnosť Bricol Horné Srnie nás požiadala o pomoc pri tvorbe etikety na nový výrobok – bravčovú masť. Naši žiaci sa veru činili a pod ich rukami vzniklo veľa podnetných farebných nápadov na tému „prasiatko“. Samotní zákazníci firmy napokon hlasovaním rozhodli, že etiketu bravčovej masti bude zdobiť výherná práca Lucie Šatkovej (10 r.) z Pruského pod vedením pani učiteľky Cíbikovej. Lucka zvolila netradičné riešenie a odvážnu kompozíciu. Tým zrejme zaujala verejnú „porotu“, ktorá mala v tvrdej konkurencii obrázkov prasiatok ťažkú úlohu. Lucke srdečne blahoželáme a na výrobok, ozdobený našim obrázkom, sa gurmánsky tešíme! Kto má záujem vidieť víťaznú prácu a zároveň si pochutnať na bravčovej masti, predáva sa v predajni firmy Bricol v Hornom Srní. Presná adresa: Dolinská 27/7; web: www.bricol.sk  :)

Z.C.

Exkurzia do Dubnického múzea

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť.

Počuli ste už o modrotlači? My vo výtvarnom odbore ZUŠ Ilava áno, avšak rohodli sme sa ju preskúmať na vlastné oči a vytvoriť vlastnými rukami. Túto možnosť nám poskytlo Dubnické múzeum, ktoré v novembri organizovalo aktívnu prednášku, spojenú s ukážkou modrotlače. Zaujímavá dekoratívna technika zdobenia látky nevznikla na Slovensku, ako si mnohí myslia. Na prednáške sme sa dozvedeli, že jej korene siahajú až do starovekej Číny. Postupom času sa objavila na našich krojoch a v iných dekoratívnych textíliách. Najzaujímavejšou časťou exkurzie bolo, keď sme si pod vedením Mgr.art. Mateja Rabadu mohli tvorbu modrotlače vyskúšať. Neodradili nás ani modro sfarbené ruky nadšeného výtvarníka a pomocou dobre stráženého receptu na zmes vytvárajúcu charakteristický vzor, sme sa zapojili do procesu tvorby. Pre všetkých bolo naozaj poučné vcítiť sa do role dávnych ľudí, ktorí v časoch bez elektricky poháňaných prístrojov a digitálnych technológií, neváhali stáť dlhé hodiny na nohách, dýchať výpary z kyselín, miešať indigové roztoky a s presnosťou otláčať drevené matrice. Odmenou im, aj nám, bola hodnotná remeselná krása, ktorá dodnes inšpiruje výtvarníkov, ale aj bežných ľudí so zmyslom pre estetiku. Exkurziu sme absolvovali pod vedením pani učiteľky Mgr.art. Paljeskovej Piškovej a Mgr. Cíbikovej, ktoré v ZUŠ Ilava vedú výtvarný odbor. Zároveň chceme poďakovať vedeniu Obecného úradu v Pruskom za to, že nám sponzorsky poskytlo prepravu časti žiakov.

Z.C.

Tanečníčky na cestách...

Po minuloročnej úspešnej účasti a peknom umiestnení na celoslovenskej súťaži v Žiline (3. miesto) nabrali naše tanečníčky odvahu a rozhodli sa ísť na skusy do sveta. A nie veru len tak na hocijaké skusy, zarúbali vysoko - vybrali sa rovno na Medzinárodnú tanečnú súťaž „NARUBY“ v Brne. V názve „NARUBY“ bola ukrytá podmienka súťaže – buď tancovať v klasickom baletnom štýle na moderný hudobný podklad alebo opačne – predviesť modernú choreografiu na hudbu klasického žánru. Dievčatá sa pod vedením p. uč. Tóthovej snažili dotiahnuť ich ocenenú modernú choreografiu „Galéria“ do čo najlepšej podoby. Nový hudobný podklad – skladba neskororomantického francúzskeho skladateľa Camille Saint Saënsa „Dance macabre“ im podľa slov pani učiteľky svojím živým tempom aj dramatickým charakterom poriadne zdvihla kondíciu :)!

Po všetkých prípravných procedúrach nasadla teda kompletná zostava (V. Hodoníková, Ľ. Remšíková, K. Ježová, E. Kalusová, K. Kostková, W. Yan) vo štvrtok 27. 10. do minivanu a vyrazilo sa. Po príchode dievčence nezaháľali a vrhli sa rovno do práce - hodnotným krokom organizátora bol totiž jeden voľný vstup pre súťažiacich na niektorý z ponúkaných workshopov. Tie prebiehali súbežne – kým sa staršie dievčatá oboznamovali s technikou súčasného tanca, mladšie zatiaľ absolvovali hodinu klasického tanca. Základy baletnej techniky dali zabrať aj skúsenejším žiačkam, no napriek tomu sa snažili popasovať s náročnejšími variáciami a im ešte zatiaľ neznámymi prvkami.

V piatok 28.10. už prebiehala samotná súťaž v priestoroch brnenského Divadla Na Orlí. Konkurencia bola opäť silná – súťažilo sa v sólových aj skupinových choreografiách. Keďže „naša“ zostava patrila do vekovej kategórie, kde boli súperkami české rovesníčky s ambíciou ísť študovať na konzervatórium balet, bolo jasné, že pôjde do tuhého a úroveň súťaže bude naozaj veľmi vysoká. Aj bola. Hoci sa dievčatá tentokrát zúčastnili súťaže bez umiestnenia, za zmienku rozhodne stojí, že porotcovia ich bodovaním umiestnili do „silnej“ časti tabuľky (rozdiel oproti nasledujúcim súťažiacim bol viac ako 20 bodov). Odniesli si teda nielen cenné zážitky, ale aj skúsenosť z profesionálneho tanečného prostredia a hlavne chuť zlepšovať sa a zapracovať na sebe. Po odbornej stránke bolo veľmi ústretové gesto pani porotkyne Glórie Hanusovej (pedagogička Baletného štúdia pri Moravskom divadle Olomouc a zároveň trénerka tanečných skupín a športovej gymnastiky), ktorú zaujala nápaditá choreografia. Okrem svojich cenných pripomienok ponúkla možnosť prísť k nám do ZUŠ Ilava a usporiadať pre žiačky otvorenú hodinu, na ktorej by im predviedla základy techniky klasického tanca a vysvetlila jeho dôležitosť pre zvládnutie ostatných tanečných štýlov. Na záver už len malá poznámka – na mieste sa ukázalo, že ilavské žiačky boli nakoniec jediným zahraničným účastníkom, čo si určite zaslúži minimálne pochvalu za reprezentáciu školy a mesta. A ak ste zvedaví, či si nevymýšľame, môžete sa presvedčiť na vlastné oči - spomínanú choreografiu nájdete na našom novom youtube kanáli (stačí napísať do vyhľadávača „Galéria ZUŠ Ilava“)...

Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa to podarilo: Mestu Ilava za podporu v podobe úhrady nákladov na stravné, pani Kalúsovej za sponzorský príspevok na nové kostýmy, firme M-Cast s.r.o., konkrétne p. Krivošovi za sponzorskú výrobu prenosných baletných tyčí, ktoré sú nevyhnutnou pomôckou pri nácvikoch, dubnickej firme MP Taxi a anonymným sponzorom za zabezpečenie dopravy, pánovi Zapletalovi za poskytnutie bezplatného ubytovania, p. uč. Mgr. art. Martinke Paljeskovej Piškovej za technickú vynaliezavosť pri príprave kulís (prenosný rám obrazu) a Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Ilava, ktoré zabezpečilo štartovné, poistenie a časť cestovných nákladov.

Exkurzia do Žiliny

Pre všetkých žiakov ZUŠ Ilava, najmä však pre žiakov hudobného odboru, sme 8. novembra zorganizovali exkurziu do Žiliny. Dôvodom bolo 65. výročie založenia Konzervatória Žilina, ktoré usporiadalo slávnostný koncert v žilinskom Dome umenia Fatra. Bol to ozajstný „galavečer“, na ktorom konzervatórium predstavilo všetky svoje umelecké telesá – miešaný zbor, mužský zbor, sláčikový orchester, symfonický orchester a bigband. Tomu zodpovedal aj bohatý program – dramaturgicky zaujímavé bolo okrem napr. populárnej Bizetovej Carmen zaradenie skladieb slovenských autorov so zaujímavou zvukomalebnosťou. V druhej polovici koncertu bol príjemným osviežením prienik do mladších hudobných žánrov - swingu, jazzu a populárnej hudby. Výborné výkony účinkujúcich našim žiakom ukázali, čomu sa raz aj oni môžu profesionálne venovať, pokiaľ v sebe okrem talentu a pracovitosti nájdu pocit, že toto je pre nich to pravé. Nakoniec, základné umelecké školy majú predsa v popise práce okrem kultivovania osobnosti a prejavu žiaka aj prípravu na vyššie školy umeleckého zamerania (konzervatóriá, stredné aj vysoké umelecké školy a pod.). A keďže máme na škole pár adeptov, ktorí majú na to, aby sa perspektívne nad takou možnosťou zamýšľali, veľmi nás teší, že okrem žiakov prejavili záujem aj niektorí rodičia či členovia Rady školy. Podľa slov zúčastnených nikto neľutoval; preto všetkým prajeme, aby im príjemné spomienky vydržali čo najdlhšie – minimálne do ďalšej exkurzie…

  • 1
  • 2