Background Image

Pripravujeme

30. 9. 2017 - Pivný festival v Ilave - vystúpenie žiakov hudobného odboru

16. 10. 2017 - výstava a koncert žiakov v Kaštieli Bohunice

spevávky workshop "Zaspievaj to podľa seba" v DK Ilava (termín v riešení)

24. 11. 2017 - ZUŠ-kársky Lampášik - prezentácia všetkých odborov ZUŠ Ilava (DK Ilava)

december 2017 - účasť na Medzinárodnej tanečnej súťaži "NARUBY" (Brno)

december 2017 - Mikulášsky koncert pre ZŠ (DK Ilava)

10. 2. 2018 - 10. ročník Repezentačného plesu ZUŠ Ilava

marec/apríl 2018 - Ilavská hudobná jar

marec/apríl 2018 - účasť na tanečných súťažiach "Umenie v pohybe" + "Tanec bez bariér" (Žilina)

apríl/máj 2018 - Výchovný koncert pre ZŠ

ŽIACKE VEREJNÉ KONCERTY - priebežne