Background Image

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu ZUŠ Ilava!

HUDOBNÝ ODBOR:

Barbora Barteková – strieborné pásmo na speváckej súťaži „Pink Song“ - klasický spev (tr. uč. Bc. Nikola Matejková, korepetítor Mgr. Jarmila Pišková)

Sára Kuniaková – 2. miesto na súťaži v speve ľudovej piesne „Pieseň Lýdie Fajtovej“ (tr. uč. Bc. Nikola Matejková, korepetítor Ladislav Vaňo)

Karolína Koleková a Elena Vaňová - strieborné pásmo na súťaže v speve populárnej piesne „Bojnická perla“ ((tr. uč. Bc. Nikola Matejková)

Jakub Janco – bronzové pásmo na klavírnych súťažiach „Schneidrova Trnava“ a „Banskoštiavnické kladivká“ (tr. uč. Monika Bagínová, DiS. art.)

Elena Vaňová – bronzové pásma na klavírnych súťažiach „Schneidrova Trnava“, „Banskoštiavnické kladivká“ a "Piano v modernom rytme" (tr. uč. Viola Winklerová, DiS. art.)

Romana Cedzová – strieborné pásma na Akordeónovom festivale a Akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl (tr. uč. Ladislav Vaňo)

Romana Cedzová - strieborné pásmo na klavírnej súťaži "Piano v modernom rytme" (tr. uč. Mgr. Jarmila Pišková)

Andrej Kubec – čestné uznanie na Medzinárodnej interpretačnej súťaži v slovenskej hudobnej tvorbe (tr. uč. Elena Vaňová, DiS. art., korepetítor Viola Winklerová, DiS. art.)

TANEČNÝ ODBOR:

Kristína Ježová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalúsová, Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková a Weina Yan – 2. miesto na tanečnej súťaži „Pohyb bez bariér“ s možnosťou postupu do zahraničia - Ostrava, Graz (tr. uč. Eva Tóthová)

Nikola Králiková, Benjamín Behan, Klára Galová, Simona Majerechová, Chiara Selma Kelič, Natália Tóthova - 3. miesto na tanečnej súťaži „Umenie v pohybe“ (tr. uč. Eva Tóthová)

Kristína Ježová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalúsová, Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková a Weina Yan – 1. miesto na na tanečnej súťaži „Umenie v pohybe“ (tr. uč. Eva Tóthová)

VÝTVARNÝ ODBOR:

Sára Štefancová, David Gažo, Laura Benešová, Ema Vavríková, Romana Adamcová, Bibiana Buranská a Karolína Koleková – postup prác do celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ (tr. uč. Mgr. art. Martina Paljesková Pišková)

Alexandra Gužíková - čestné uznanie za dielo "Svojej fantázii vládnem ja" v medzinárodnej súťaži "Ríša fantázie" (tr. uč. Mgr. Zdenka Cíbiková)

Katarína Majerníková - ocenenie na celoslovenskej súťaži „Folklórne tradície môjho kraja“ a zaradenie do putovnej výstavy ocenených prác v Madride (tr. uč. Mgr. Zdenka Cíbiková)