Background Image

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu ZUŠ Ilava!

HUDOBNÝ ODBOR:

Barbora Barteková – strieborné pásmo na speváckej súťaži „Pink Song“ - klasický spev (tr. uč. Bc. Nikola Matejková, korepetítor Mgr. Jarmila Pišková)

Sára Kuniaková – 2. miesto na súťaži v speve ľudovej piesne „Pieseň Lýdie Fajtovej“ (tr. uč. Bc. Nikola Matejková, korepetítor Ladislav Vaňo)

Karolína Koleková a Elena Vaňová - strieborné pásmo na súťaže v speve populárnej piesne „Bojnická perla“ ((tr. uč. Bc. Nikola Matejková)

Jakub Janco – bronzové pásmo na klavírnych súťažiach „Schneidrova Trnava“ a „Banskoštiavnické kladivká“ (tr. uč. Monika Bagínová, DiS. art.)

Elena Vaňová – bronzové pásma na klavírnych súťažiach „Schneidrova Trnava“, „Banskoštiavnické kladivká“ a "Piano v modernom rytme" (tr. uč. Viola Winklerová, DiS. art.)

Romana Cedzová – strieborné pásma na Akordeónovom festivale a Akordeónovej súťažnej prehliadke umeleckých škôl (tr. uč. Ladislav Vaňo)

Romana Cedzová - strieborné pásmo na klavírnej súťaži "Piano v modernom rytme" (tr. uč. Mgr. Jarmila Pišková)

Andrej Kubec – čestné uznanie na Medzinárodnej interpretačnej súťaži v slovenskej hudobnej tvorbe (tr. uč. Elena Vaňová, DiS. art., korepetítor Viola Winklerová, DiS. art.)

View the embedded image gallery online at:
http://zusil.verejne.org/index.php#sigFreeId5e7e73a5e9

TANEČNÝ ODBOR:

Kristína Ježová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalúsová, Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková a Weina Yan – 2. miesto na tanečnej súťaži „Pohyb bez bariér“ s možnosťou postupu do zahraničia - Ostrava, Graz (tr. uč. Eva Tóthová)

Nikola Králiková, Benjamín Behan, Klára Galová, Simona Majerechová, Chiara Selma Kelič, Natália Tóthova - 3. miesto na tanečnej súťaži „Umenie v pohybe“ (tr. uč. Eva Tóthová)

Kristína Ježová, Vanesa Hodoníková, Ema Kalúsová, Karolína Kostková, Ľubomíra Remšíková a Weina Yan – 1. miesto na na tanečnej súťaži „Umenie v pohybe“ (tr. uč. Eva Tóthová)

View the embedded image gallery online at:
http://zusil.verejne.org/index.php#sigFreeId62f9dd5322

VÝTVARNÝ ODBOR:

Sára Štefancová, David Gažo, Laura Benešová, Ema Vavríková, Romana Adamcová, Bibiana Buranská a Karolína Koleková – postup prác do celoslovenského kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ (tr. uč. Mgr. art. Martina Paljesková Pišková)

Alexandra Gužíková - čestné uznanie za dielo "Svojej fantázii vládnem ja" v medzinárodnej súťaži "Ríša fantázie" (tr. uč. Mgr. Zdenka Cíbiková)

Katarína Majerníková - ocenenie na celoslovenskej súťaži „Folklórne tradície môjho kraja“ a zaradenie do putovnej výstavy ocenených prác v Madride (tr. uč. Mgr. Zdenka Cíbiková)

View the embedded image gallery online at:
http://zusil.verejne.org/index.php#sigFreeId871efd6e88

UPOZORNENIE!

Výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so štúdiom (tzv. školného) určuje zriaďovateľ všeobecno-záväzným nariadením. K zmene došlo na základe Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava, schváleného mestským zastupiteľstvom. Od 1. 2. 2017 zriaďovateľ určil príspevok nasledovne:
 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:
a) na individuálne prípravné štúdium 6,- €
b) na skupinové prípravné štúdium 4,50,-€
c) na individuálne základné štúdium 9,- €
d) na skupinové základné štúdium 7,50,- €

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva plnoletá fyzická osoba mesačne:
a) na individuálne štúdium pre dospelých -študujúcich 9,- €
b) na skupinové štúdium pre dospelých - študujúcich 7,50- €
c) na individuálne štúdium pre dospelých – pracujúcich 19,50- €
d) na skupinové štúdium pre dospelých - pracujúcich 18,-€
 
Aktuálny dodatok je zverejnený na stránke Mesta Ilava:
 
Poplatok za mesiace január-jún 2017 (6 mesiacov) je z tohto dôvodu nasledovný:

prípravné štúdium:

individuálne vyučovanie 4,00 € x 1 mesiac + 6 € x 5 mesiacov

= 34,00 €

skupinové vyučovanie 3,00 € x 1 mesiac + 4,50 € x 5 mesiacov

= 25,50 €

základné štúdium:

individuálne vyučovanie 6,00 € x 1 mesiac + 9 € x 5 mesiacov

= 51,00 €

skupinové vyučovanie 5,00 € x 1 mesiac + 7,50 € x 5 mesiacov

= 42,50 €

štúdium pre dospelých:

študujúci

individuálne vyučovanie 6,00 € x 1 mesiac + 9 € x 5 mesiacov

= 51,00 €

skupinové vyučovanie 5,00 € x 1 mesiac + 7,50 € x 5 mesiacov

= 42,50 €

pracujúci

individuálne vyučovanie 13,00 € x 1 mesiac + 19,50 € x 5 mesiacov

= 110,50

skupinové vyučovanie 12,00 € x 1 mesiac + 18€ x 5 mesiacov

= 102,00 €